Toplu Puantaj Hesaplama

Bordro Plus programın da toplu puantaj hesaplama şansınız vardır. Bunun için bazı ayarları yapmak gerekmektedir. Aşağıda size resimlerle anlatmaya çalışacağız.

Öncelikle bordro + tanımlar altında hesap şablonu ve puantaj öndeğer tanımları yapmak gerekmektedir. Hesap şablonun tanımın da hangi özelliğe göre hesaplama yapıp yapmayacağını belirtebiliriz.

Sonrasın da puantaj öndeğeri tanımlanır. puantaj öndeğerin de çalışma parametre grupların da hangi satırın hesaplayıp hesaplamayacağını + – aktif pasif yaparak belirtebiliriz. Ayrıca Brüt/Net saat gün ay şeklin de heaplama şeklini belirtebiliriz.

Sonrasın da bordro + işlemler+ puantaj kartı üret diyerek kurum kodu + puantaj kodu varsa filtre seçimleri yaparak başlat butonu basmamız yeterli olacaktır.

Related Posts